Projenin Amacı"DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU ile İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ" Projesi kapsamında İlin hayvancılığının sunduğu ana hammadde kaynaklarından mevcut olan hayvansal üretim potansiyelini sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda değerlendirerek Zootekni alanında uzmanlaşmış, Büyük ve küçükbaş hayvanların bakımını yapan, Hayvanların beslenmesi,hayvansal ürünlerinin işlenilmesi(Hayvanlardan elde edilen yan ürünler, et, süt, yumurta) ile ilgili çalışmaları yapan, Hayvanları sağlıklı olarak Kesime hazır hale getiren, hayvanların ve hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili işleri düzenleyen, genellikle kliniklerde, besicilik işletmelerinde gezer durumdaki sürülerde, özel veya kamu işletmelerinde çalışma imkanı bulabilen son üç yılda işsiz dezavantajlı 18-29 yaş arası en az okuma yazması olan 50 vasıfsız, işsiz insanı (kadın-erkek) 8 Ay boyunca eğitmek .