PROJENİN SÜRECİEğitim programı gün içinde 6 saat olarak planlanmıştır. Haftada 5 gün eğitim verilecektir. Katılımcılara verimli eğitim verebilmek açısından 50 kişilik kursiyerler 25’er kişilik 2 gruba ayrılacaktır. 2 grup da 8 ay boyunca eğitim alacaklardır. Eğitim sonunda sınava alınıp başarı gösterenlere sertifikaları verilecektir.

PROJENİN KAPSAMI


Eğitime katılan kişiler eğitim sonunda aşağıdaki konularda sektördeki ihtiyaçları karşılayacak düzeyde eğitim almış olacaklardır:


Mesleki Yabancı Dil


İletişim ve İnsan İlişkileri


Servis Hizmetleri ve Uygulamaları(Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi)


Türkçe-Etkili ve Güzel Konuşma (Diksiyon)


Temizlik ve Hijyen ile Genel Beceri


Zootekni ve Gıda İle Tarım Yönetimi (Toprak, bitki, yem, gübre analizlerinin değerlendirilmesi ve tavsiye verilmesi, Münavebe, üretim teknikleri, bitki bakımı, hasat, depolama, işleme tekniği ve pazarlama, Bitki koruma, hayvan sağlığı, hayvan bakımı, besleme, hayvansal ürünlerin işleme ve pazarlaması, Mekanizasyon ve tarımsal inşaat)


İşçi sağlığı ve İş Güvenliği


Bilgisayar


Gıda Teknolojisi


Girişimcilik


Rehberlik ve Danışmanlık


Hayvan sağlığı, hayvan bakımı, besleme, hayvansal ürünlerin işleme ve pazarlaması


Muhasebe ve Temel Ticari Matematik